Dags att söka LOK-stöd

Ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter bedrivna under våren 2017, 1 januari-30 juni, ska vara inskickad senast den 25 augusti.

Du ansöker om LOK-stöd via din förenings webbsida i IdrottOnline. Har din förening ingen IdrottOnline-sida? Då kan du registrera och skapa en webbsida via IdrottOnline.

Du kan söka LOK-stöd om din förening är ansluten till något av de Specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). För att kunna söka LOK-stöd behöver din förening också ha en aktiv hemsida i IdrottOnline.

Det betyder dock inte att din förening måste använda den som publik hemsida, men det finns många fördelar med att fullt ut använda IdrottOnline.

Ansök om LOK-stöd i IdrottOnline

Ansökan gör du i IdrottOnline genom att du, på föreningens sida, manuellt fyller i ansökningsformuläret eller använder dig av närvaroregistreringen online. Du får snabbt en prognos på vad det sökta LOK-stödet blir om ansökan godkänns. Läs mer om närvaroregistrering.

Behörighet att skicka in ansökan

De personer som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på din förenings IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Mer om de olika behörigheterna för LOK-stödet kan du läsa här (PDF-dokument).

Hur medlemsregistret fungerar kan ni läsa i manualen som finns här.

Frågor

Om ni behöver hjälp kan ni kontakta LOK-stödsgruppen måndag-fredag klockan 08.30-16.00 via telefon 08-699 61 50 eller e-post till lok@rf.se

Hjälp finns också på denna sida:
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Hjalp/