Ungdomsinformation januari 2020

Viktig aktuell föreningsinformation att hämta, bl.a. serieanmälan, DM-anmälan, Ungdomsledarträffar m.m.

Viktig information seriespel 2020

Förtydligande dispenser ungdomsfotbollen

Regelverk 7 mot 7-spel i 9 mot 9-serier för 13/14-årslag

Blankett serieanmälan 2020

Blankett ansökan om kombinerat lag 2020

Inbjudan - Anmälan U-DM F/P 15 & 16 2020

Spelregler 7 mot 7 & 9 mot 9 fotboll i 11 mot 11-serier (15 & 16-årslag)

Information Junior P18 Herr/Junior P17

Information F16-dam

Kallelse Ungdomsledarträffar 2020