Policys/riktlinjer

Följande policys finns inom svensk idrott. Här hittar ni även Smålands FF:s riktlinjer gällande sociala medier.

På RF:s hemsida kan du hitta policys om bland annat alkohol, sexuella övergrepp, mobbning/trakasserier, doping, kosttilsskott samt miljö och klimat. Klicka på länken nedan för att hitta dessa och även ett par till.

RF:s hemsida

RF:s Trygg förening

RF:s Policy

Smålands FFs riktlinjer - sociala medier (PDF-dokument, 46 kB)

Mobbning (PDF-dokument, 48 kB)

Förebygg sexuella kränkningar och övergrepp

Rädda Barnen

Länsförsäkringars trafikpolicy

Frågor och svar om plötsliga dödsfall

Matchfixing - Ett hot mot svensk idrott

Smålandsidrottens "säker och trygg förening"

Vad får man säga på nätet? (PDF-dokument)