Resefördelning domarkostnader 2020

Smålands Fotbollsförbund tillämpar sedan ett antal år tillbaka kostnadsfördelning av domarnas resekostnader vid seriematcher där matcherna döms av domarteam i Div.2 Dam, Div.4 - 5 Herrar.

Utdrag ur gällande TB 2 kap 33 § - Avgift ej redovisat underlag
Förening som underlåter sig att inom föreskriven tid redovisa sina kostnader för fördelning av domarens reskostnader, kan åläggas straffavgift om 500:-

2020 infördes digitalt arvodessysten i seniorfotbollen och en av fördelarna är att vi kan hämta ut underlag direkt från systemet vlket förenklar admisnistrationen.
Under november skickades information med underlaget ut till alla föreninegar för kontroll och ev. justering.

Nedan redovisas slutsammanställning +/- för säsongen 2020
Fakturering/utbetalning till respektive förening är gjord den 20 december.

Div.2 Damer

Div.4 Herrar

Div.5 Herrar