Ansökan Energi-initiativet

Sök Svenska FF:s Energi-initiativ i samarbete med Rexel Sverige AB.

Målsättningen är att reducera elförbrukningen vid föreningarnas anläggningar. Samarbetet med Rexel innebär att de går in och inventerar och projekterar fotbollsanläggningar med innovativa och energisnåla lösningar.

Läs mer om detta och hur ni ansöker här: Energi-initiativet