Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Stödet är ett projektstöd.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida

Bidrag för att minska utsläppen av mikroplaster

Nu finns åter möjlighet för alla ägare av konstgräsplaner att söka bidrag till investeringar som förbättrar vattenmiljön. Åtgärder för att minska utsläppet av mikroplaster är exempel på det.

Digital anläggningsträff

Smålands FF och RF-SISU Småland bjuder in till en inspirationsträff om vilka möjligheter som finns för er förening att investera och utveckla er anläggning.

Inbjudan konstgräsutbildning Steg 1

Svenska Fotbollförbundet bjuder, tillsammans med Smålands Fotbollförbund och Region Jönköpings Län, in till Konstgräsutbildning Steg 1.

SvFF:s Anläggningsfond 2019

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsstatistik i Småland

I denna nyhet finns information om de konstgräsplaner/hallar som finns i Småland. Bland annat har Ekhagens IF och IF Eksjö Fotboll precis invigt varsin ny konstgräsplan.

Anläggningar i FOGIS

Svensk fotboll arbetar nu med att uppdatera anläggningarna i FOGIS. Smålands Fotbollförbund har skickat ut en digital enkät till samtliga föreningars e-mailadress. Vi ber er att svara på enkäten senast den 16 oktober.

Delredovisning anläggningsenkät

Smålands Fotbollförbund fick i början av 2016 i uppdrag av Svenska Fotbollförbundet att genomföra en kartläggning på vem som är ägare av fotbollsanläggningarna i Småland. Här presenteras nu en delredovisningen av resultatet.

Svar anläggningsenkät

Smålands Fotbollförbund har nu följt upp vilka föreningar som har svarat på anläggningsenkäten. Vi ber nu de föreningar som inte har svarat att göra det omgående.

Anläggningsenkät - sista chansen!

Smålands Fotbollförbund kartlägger nu vem som är ägare av fotbollsanläggningarna i Småland. Vi ber nu våra föreningar att snarast svara på enkäten.

Rekommendationer vid anläggande av gräsplan

Läs mer

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter