Spela - Lek - Lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet hjälper föreningen att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll.

Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ufrån när verksamheten formas. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning.

Svenska Fotbollförbundet ser det som en styrka om alla som är engagerade inom fotbollen har kännedom om innehållet i FSLL.

Delar ur innehållet:

  • Det här är svensk fotboll
  • Värdegrund
  • Riktlinjer och ledstjärnor
  • Verksamhetsprinciper
  • Fotboll i skolan
  • Spelarutveckling
  • Råd till föreningen

Klicka här för att läsa mer

Beställ Fotbollens spela, lek och lär hos Sisu Idrottsböcker.