Anmälan årsmöte 2021Anmäler följande person/-er till årsmötet
Önskar delta vid kamratmåltid Obligatoriskt
Önskar delta vid kamratmåltid
Delt 1: Fullmakt = Utsedd, Delt 2: Medföljer


(Varje förening har 1 röst, 51-100 licenserade spelare ger 1 tilläggsröst, 100 spelare eller fler ger 2 tilläggsröster)