Futsal-SM17 2020/2021

SM i Futsal för flickor och pojkar 17 år, födda 2004 eller senare
Efter representantskapsbeslutet som fattades 2018 har formatet för i SM i Futsal förändrats. Det innebär att kommande futsalsäsong är första gången som det nya formatet ska genomföras. Spelperioden sträcker sig från november till mars och är uppdelad i fyra kvalificeringssteg (se bild nedan). Efter sista anmälningsdag, då vi vet antal lag som kommer att delta, fastställs vilka lag som kvalificerar sig från steg 1 till 2. Lagen som placerar sig som Lag 1 och 2 i respektive seriegrupp i steg 2 och 3 kvalificerar sig till nästa steg.

Sm17 2020-2021

Steg 1
Spelas inom perioden 25 november 2020 – 3 januari 2021 
Till Futsal-SM Ungdom gäller fri anmälan till steg 1. Utifrån hur många lag som anmält sig fastställs antalet grupper samt vilka lag som kvalificerar sig till steg 2.
Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen.

Steg 2
Spelas inom perioden 6 - 31 januari 2021 
Till steg 2 kvalificerar sig 32 lag i respektive tävlingskategori. Fördelning av platser sker utifrån placering i steg 1. Lagen delas in i 8 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3. Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen.

Steg 3
Spelas den 13-14 februari 2021
Lagen delas in i 4 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3. Geografisk hänsyn tas vid gruppindelning och val av spelplatser.

Steg 4 (Slutspel)
26-28 februari 2021 i Helsingborg
Lagen delas in i 2 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Segrande lag och på andra plats placerade lagen i respektive grupp spelar semifinaler, match om tredje pris och final. SvFF står som arrangörer för slutspelet.

Tävlingsföreskrifter
Vad gäller tävlingsspecifika frågor samt föreskrifter återkommer SvFF med information senare.

Ett undantag från FIFA:s regelverk kommer att ske, nämligen att effektiv speltid om 2x12 minuter tillämpas. Som en följd av detta erhålles den "ackumulerade 10-meters frisparken" när ett lag har dragit på sig den fjärde frisparken i varje halvlek.

Spelplatser
SvFF tävlingavdelning återkommer med information om spelplatser för gruppspelen så snart dessa har fastställts.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1 500 kr per deltagande flick- och pojklag. Anmälningsavgiften faktureras efter sista anmälningsdag.

Resebidrag
Förening erhåller reseersättning enligt nedan ersättningsmodell.
Från föreningens resa enkel väg dras 10 mil bort. Därefter betalas 150 kr per mil ut när slutsumman för enkel resa understiger 50 mil och 300 kr per mil när slutsumman för enkel resa överstiger 50 mil. Reseersättning utbetalas utan ansökan. När förening blivit utslaget ur/vunnit tävlingen insätts berättigat belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.
Reseavstånd uträknas enligt Eniro.se, kortast väg.

För kost- och logikostnader i samband med steg 1,2 och 3 utgår ingen ersättning.I finalspelet svarar SvFF för kostnader för kost och logi för högst 16 spelare och 4 ledare, under förutsättning att lagen nyttjar SvFF:s erbjudande med boende i skola.

Anmälan görs via denna länk senast den 30 september!

Tävlingsfrågor:
Marie-Louise Dahlberg
marie-louise.dahlberg@svenskfotboll.se
08-735 09 86

Kontaktperson Smålands FF kansli
Ellen Strand
ellen.strand@smalandsfotbollen.se
036-34 54 50