Seriespel J18 2020/2021

Ålderklass: Junior F/P18 - spelare födda 03

Upplägg: Seriespel där målet är att samtliga matcher spelas som enskilda matcher men undantag för sammandrag kan förekomma där man spelar max 2 matcher/sammandrag.

Regler: Samtliga serier spelas enligt FIFA:s regelverk. Effektiv speltid 2x20 min.
Kom ihåg att spelarna måste vara Futsal-licensierade innan ni spelar er första match.

När det spelas: Spelet för F/P13, F/P15 och F/P18 genomförs under november-januari och ska avslutas senast den 31 januari.

Kostnader: Anmälningsavgiften är 600 :-, Domararvode samt ev. reseersättning tillkommer.

OBS! Kostnader för hallhyra och domare står hemmalaget för. Vid sammandrag fördelas domar- och hallkostnader mellan deltagande föreningar = hemmalaget fakturerar deltagande lag i efterhand.

Anmälan: Görs via formulär på hemsidan senast den 5 september.

Domare: För Flickor och Pojkar födda 2008 så är det hemmalaget (det lag som står först i programmet) som tillsätter en lämplig domare. För Flickor och Pojkar födda 2006-1999 så döms matcherna av en distriktsdomare som tillsätts av domarklubben.

Matchdag: Hemmalag ansvarar för att det finns matchbollar (godkända futsalbollar) samt sekretariat som sköter tidtagning och ackumulerade varningar. Varje deltagande lag ansvarar för att ta med egna uppvärmningsbollar samt västar för avbytare. Vid ett byte skall avbytaren alltid lämna över västen hand till hand med ersatt spelare.

Futsalspelare
Föreningens spelare ska, före deltagande i Futsaltävling, registreras som Futsalspelare i Fogis. En spelare får endast vara registrerad som Futsalspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle. Spelaren kan även vara registrerad fotbollspelare i samma förening eller annan förening.

Spelare får t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera endast en förening under samma speltermin. De tre spelterminerna i Futsal är den 16 december – 31 mars, den 1 april – 31 augusti samt den 1 september – 15 december.

Övergång/frimånad
Den som är Futsalamatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden för Futsalamatörer. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör. Frimånaden för Futsalamatörer omfattar tiden fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 augusti. Under denna månad behövs alltså inte moderföreningens godkännande av övergången utan det räcker med spelarens. Moderförening ska dock alltid informeras om övergången. Övergång görs enklast i Fogis (200:-) men den gamla pappersblanketten som beställs via SmFF:s kansli fungerar också (200:-).

Registreringsperioder för professionella Futsalspelare omfattar tiden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september respektive fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 januari.

Arenarekommendationer

  • Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än en meter från spelplanens begränsningslinjer. Skulle något föremål finnas närmare än en meter från begränsningslinjerna ska det madrasseras.
  • Målen ska ha ett stabiliserande system som förhindrar dem från att välta. Flyttbara mål får endast användas om de uppfyller det kravet.
  • Fasta eller tejpade markeringar för futsal på spelplanen.
  • Matchsekretariat innehållande minst två sittplatser.
  • Det ska finnas sittplatser (fasta avbytarbänkar eller lösa stolar) för 15 avbytare och ledare i anslutning till spelplanen.
  • Låsbara omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag.
  • Låsbart omklädningsrum för domarna.
  • Matchtidstavla.

Frågor
Kontakta Smålands FF kansli
Ellen Strand
ellen.strand@smalandsfotbollen.se
036-34 54 50

Anm��lan till (välj i rullistan nedan)