Tränarutbildning futsal

Tränarutbildning Futsal är en fortsättning på introduktionsutbildningen Tränarutbildning C, men är samtidigt den första kursen som vänder sig direkt till futsaltränare som arbetar med spelare från 15 års ålder till elitnivå. Utbildningen består av tre kursmoduler á en dag med mellanliggande webbperioder för självstudier.

Du får en gedigen introduktion i spelets alla delar och hur du kan genomföra träningar för att utveckla spelarna och laget. Din insats som tränare betyder mycket för att futsal ska fortsätta växa med samma fart som under de senaste åren.

Innehållet i Tränarutbildning Futsal speglar den kompetens som en modern tränare behöver för att utveckla spelarnas prestationer och lagets resultat.

- Lagets spelsystem i spelets olika skeden, fasta situationer, målvaktsspel och de specifika futsalteknikerna har en given plats i materialet.

- Futsalfys och värdet av en integrerad och matchlik träning av futsalfysiska kvaliteter tas upp utförligt.

- Planering och organisation av enskilda träningspass, träningsveckor och hela säsongen har ett eget avsnitt.

- Den moderna futsalpedagogiken framhålls och du får många tips och råd hur du med ett gott ledarskap kan skapa en positiv utvecklingsmiljö bland dina spelare och i ditt lag.

- I utbildningen ingår också att analysera matcher och hur du kan skapa effektiva och vinnande matchplaner.

Klicka här för att komma till kursanmälan

I förlängningen kommer SvFF att producera och erbjuda den omfattande kursen UEFA B Futsal, som omfattar minst 120 timmars studieplan, alltså samma omfattning som UEFA B Fotboll. UEFA B Futsal är den högsta tränarutbildningen för futsal i Europa för närvarande.