Återrapportera Idrottslyftet

Glöm inte att återrapportera de projekt där ni beviljats Idrottslyftsmedel. Avslutade projekt ska vara återrapporterade senast den 15 november.

Projekt som fortfarande pågår efter den 15 november ska vara återrapporterade senast den 15 december.

Vid frågor eller projekt som ni inte lyckats genomföra ber vi er att höra av er till anna.malmen@smalandsfotbollen.se alt. 036-34 54 50 snarast.