Spontanfotboll och verksamhet för funktionsnedsatta

Smålands Fotbollförbund gör nu riktade Idrottslyftssatsningar för att stimulera våra föreningar att öppna upp anläggningen för spontanfotboll samt att erbjuda verksamhet för funktionsnedsatta. Ansökan görs i IdrottOnline under Idrottsmedel - Föreningsutveckling.

Verksamhet för funktionsnedsatta

  • Förbundet vill stimulera våra föreningar att erbjuda verksamhet för funktionsnedsatta som en del av Alla är olika - olika är bra
  • För att söka medel behöver ni aktivt arbeta med Fotboll-För-Alla och specificera de kostnader ni har i ansökan (material/resor/planhyra mm)
  • Sök stimulansbidrag på 15 000 kr

Öppna upp anläggningen

  • Vi uppmanar våra föreningar runt om i Småland att öppna upp sin anläggning vid upprepade tillfällen för spontanfotboll
  • Kravet för att erhålla medel är att ni har en bestämd tid, en person på plats som kan ta fram material (bollar/västar) och att detta görs löpande, ex 1 gång/vecka
  • Sök stimulansbidrag på 5000 kr

Mer information om Idrottslyftet

Informationen som PDF

Vid frågor kontakta
Anna Malmén
anna.malmen@smalandsfotbollen.se
036-34 54 50