Ansök och återrapportera Idrottslyftet

Smålands Fotbollförbund uppmanar sina föreningar att fortsatt söka Idrottslyft då vi fortfarande har medel kvar. Vi vill även påminna om att återrapportera årets satsningar senast den 15 november (eller enligt överenskommelse).

Mer information om Idrottslyftet

Tips! Sök bidrag för att åka iväg med era styrelser/kommittéer/ledare på en höstkonferens där ni arbetar med föreningens värdegrund, policys, ledarförsörjningsplan, spelarutbildningsplan mm. Ta kontakt med er SISU-konsulent och för en dialog om upplägg samt möjlighet till kostnadstäckning.

Via Smålands Fotbollförbunds Idrottslyft kan föreningen söka upp till 1000 kr/deltagare för övernattningskonferens på annan ort.