Landsbygdsprojekt

Svenska Fotbollförbundet har sedan 2007 aktivt verkat för att stärka fotbollens roll i utvecklingen av landsbygden.

I Sverige finns omkring 3100 fotbollsföreningar. En stor del av föreningarna är verksamma på landsbygden där de spelar en viktig social roll för sin ort och sin bygd. Smålands fotbollföreningar har möjlighet att söka stöd via Länsstyrelse och Leader. Informationen kommer att uppdaters löpande på hemsidan
(se flik 2014-2020)

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Stödet är ett projektstöd.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida

Vimmerby IF beviljas projektstöd

Vimmerby IF's projekt "Mötesplats Ceos" beviljas projektstöd på drygt 400 000 kr för en förstudie där föreningen vill projektera och undersöka möjligheterna att bygga en egen mötesplats vid Ceosvallen i Vimmerby.

Visa alla nyheter