Kallelse F07 och P07

Kallelse till Utbildningsläger 2 F07 och P07, 29 respektive 30 augusti.

Kallelse Utbildningsläger 2 - Flick

Kallelse Utbildningsläger 2 - Pojk

*Kallelserna är inte uppdaterade med efteranmälningar.