Certifierade LIU-skolor

Från och med hösten 2017 kommer Svenska Fotbollförbundet att ge gymnasieskolor med fotbollsprofil, LIU-fotboll, möjligheten att cerifiera sig.

Svenska Fotbollförbundet anser att LIU-gymnasier är ett bra komplement/ersättare för våra NIU-gymnasier.

LIU-fotboll kan vara ett bra alternativ till spelaren som inte har kommit in på en NIU-utbildning, som vill läsa ett program som inte finns inom NIU-programmet eller som inte vill läsa 400p specialidrott men vill ändå kunna kombinera studier och fotboll under gymnasietiden.

Certifierade LIU-skolor 2019/2020

Växjö Fria gymnasium

Brinellgymnasiet, Nässjö