Utbildningsläger

Mellan 13-15-årsålder har Smålands FF fem utbildningsläger. Till utbildningslägren är det fri anmälan med undantag för utbildningsläger 5 dit det ger en selektering. Selekteringen till utbildningsläger 5 sker med en kartläggning på spelare från utbildningsläger 3-4, tematräningar, lagbesök samt sommar- och vinterläger. Utbildningsläger 1-4 arrangeras i våra åtta zoner med hjälp av värdföreningar.

Nytt för 2021 är att vi under utbildningsläger 1-4 erbjuder utbildning för både spelare och ledare, teoretiskt och praktiskt. Ledarutbildningen är kostnadsfri och är framförallt för föreningsledare till spelare som deltar på lägret, begränsat antal platser/zon.

Ledarutbildningen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare och hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i olika åldrar.

Utbildningsläger 1-4 är endagsarsläger och utbildningsläger 5 är tvådagarsläger. Utbildningsdagarna innehåller förmiddagspass, lunch/teori och eftermiddagspass. Utbildningsläger 1-5 medför en viss kostnad för spelaren.

Utbildningsläger 1-2 - 13 år

Utbildningsläger 3-4 - 14 år

Utbildningsläger 5 - 15 år