Representantskapsmöte 2021

Rapport från Representantskapsmötet 7 feb 2021

Ett välbesökt Representantskapsmöte genomfördes för första gången digitalt.
På mötet fastställdes samtliga serieindelningar för representationsserierna i enlighet med styrelsens förslag.
Flera föreningar fick möjlighet att komma till tals och bidrog till ett bra möte.

Viktiga ändringar i SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser samt förslag på ändringar i SmFF:s bestämmelser behandlades.

En nyhet för året som Tävlingskommitténs ordförande Stefan Brandstedt presenterade var införandet av en Fair Playliga i seriespelet 2021 som ska bidra till goda matchmiljöer.
Domarkommitténs ordförande Peter Stefansson lyfte även fram vikten av rekrytera fler domare för att säkerställa behovet som vårt stora distrikt har.

I väntan på viktiga beslut som kan möjliggöra seriespel och seniormatcher betonade Smålands FF´s ordförande Christer Gustafsson vikten av att förhålla oss till de råd och riktlinjer som föreligger.

//Henrik Landén, Kanslichef Smålands FF