Utlåning av amatör med dubbel bosättning

SmFF har beslutat att ha kvar möjlighet till utlåning av amatör med dubbel bosättning. Det är upp till varje förening att ta reda på om den samarbetande föreningens distrikt godkänner dessa avtal och hur detta distrikt handlägger frågan.

Observera att detta låneavtal endast gäller i seriespel och ev. kvalspel i fotboll, inte i cupspel (ex. Hyundai Cup). Avtalet gäller heller inte i Futsal eller Beach Soccer.

Betalning till SmFF görs till bg 697-4430. Skriv spelarens namn och personnummer som referens.

Handläggning SmFF
1. Lånande förening inbetalar den administrativa avgiften om 250 kr till det distriktsförbund som utlånande förening tillhör och skickar, efter undertecknande av spelaren och moderföreningen, in ansökan till utlånande föreningens SDF (Distriktsförbund). I ansökan ska skäl för utlåning framgå.
2. Efter det att den administrativa avgiften inbetalats till utlånande förenings SDF, bifaller eller avstyrker detta SDF ansökan till den lånande föreningens SDF.
3. Den lånande föreningens SDF godkänner eller avslår ansökan med beaktande av utlånande förenings SDF:s utlåtande. Avslås ansökan ska skäl för detta uppges och ansökan returneras till den lånande föreningen. Godkänns ansökan ska spelklarhet omedelbart meddelas och de berörda parterna informeras om saken.
4. Avtalet gäller bara säsongsvis och avslutas automatiskt 15 nov varje år. Till ny säsong måste ny ansökan göras.

I nedanstående dokument finns de avtal om "Föreningssamarbete i distriktsserier" enligt RB 2 Kap 7 §, som beviljats för 2021.

Beviljade avtal 2021

Ansökningsblankett