Representantskapsmöte 2021

Rapport Representantskapet 7 feb 2021

Ett välbesökt Representantskap genomfördes för första gången digitalt. På mötet  fastställdes samtliga serieindelningar i enlighet med styrelsens förslag. Flera föreningar fick möjlighet att komma till tals och bidrog till ett bra möte. Viktiga ändringar i SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser samt förslag på ändringar i SmFF:s bestämmelser behandlades.

En nyhet för året som Tävlingskommitténs ordförande Stefan Brandstedt presenterade var införandet av Fair Playliga i seriespelet 2021 som ska bidra till goda matchmiljöer.
Domarkommitténs ordförande Peter Stefansson lyfte även fram vikten av rekrytera fler domare för att säkerställa behovet som vårt stora distrikt har.

I väntan på viktiga beslut som kan möjliggöra seriespel och seniormatcher betonade Smålands FF´s ordförande Christer Gustafsson vikten av att förhålla oss till de råd och riktlinjer som föreligger.

//Henrik Landén, Kanslichef Smålands FF

Information och inbjudan till Representantskapsmötet 7 februari kl. 15.00

Handlingar komplett

Webanmälan

Röstlängd för Smålands FF fastställd av SvFF.
Föreningar som betalat årsavgiften till SvFF efter 31/3 2020
har ingen rösträtt i förbundsmöten 2021.

Föredragningslista Representantskapsmöte 7 februari

1 Sammanträdets öppnande

1.1  Sammanträdets behöriga utlysande

2 Röstlängd och föredragningslista

2.1 Fastställande av röstlängd

2.2 Godkännande av föredragningslista

3 Val

3.1 Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

3.2 Två justerare jämte tillika rösträknare samt ytterligare två rösträknare

4 Motioner

4.1 Inga motioner föreligger mötet

5 Seriesammansättningar 2021

5.1 Div. 4 Herr (4 serier med 12 lag)
Alternativt förslag från IFK Lammhult och Slätthögs BoIF
Motivering IFK Lammhult
Motivering Slätthögs BoIF
Alternativt förslag från Moheda IF
Motivering Moheda IF

5.2 Div. 5 Herr (6 serier med 12 lag)

Inga alternativa förslag föreligger

5.3 Div. 6 Herr (8 serier med 10-11 lag)

Inga alternativa förslag föreligger

5.4 Div. 3 Dam (4 serier med 10 lag)

Inga alternativa förslag föreligger

5.5 Div. 4 Dam (8 serier med 9-10 lag)
Alternativt förslag från IFK Lammhult
Motivering IFK Lammhult
Alternativt förslag från Timmernabbens IF
Motivering Timmernabbens IF

5.6 Övriga senior- och ungdomsserier

6 Förslag från styrelsen

6.1 Tävlings- och representationsbestämmelser (TB och RB) 2021
Viktiga ändringar i SvFF:s bestämmelser samt förslag på ändringar i SmFF:s bestämmelser

7 Representantskapets rapport

8 Övriga rapporter och information

8.1 Rapport från TK gällande införande Fair Playliga
Införande av Fair Playliga i seriespelet 2021

8.2 Rapport från SvFF:s Representantskapsmöte

9 Sammanträdets avslutning