Målvaktsutbildare till föreningen

Smålands FF erbjuder tillsammans med Fotbollsutvecklarna målvakter (FU Mv) föreningarna ledar- och spelarutbildning på hemmaplan. Föreningarna är välkomna att kontakta någon av våra FU Mv för att boka in någon av följande aktiviteter:

Målvaktsbesök på hemmaplan
Målvaktsträning under ca 3h med ledare- och spelare. Under besöket genomför vi både teori och praktik. Vi går igenom det viktigaste man behöver tänka på gällande träning med ungdomsmålvakter och utgår ifrån SvFFs Spelarutbildningsplan och materialet i Tränarutbildningen.

Målvaktstränarutbildning C-diplom
Ledarutbildning på hemmaplan som tar ca 8h + webbuppgifter som man gör innan utbildningsdagen. Utbildningen består av både teori och praktik. Under dagen går vi bland annat igenom barn och ungdomars utveckling, målvaktsträning i olika åldrar, praktiska träningsprogram mm.

Målvaktstränarutbildning C-diplom Kortkurs
Ledare som redan gått Tränarutbildning C kan gå en kortare variant av Målvaktstränarutbildning C. Ledarutbildningen sker på hemmaplan och tar ca 4h + webbuppgifter som man gör innan utbildningsdagen. Utbildningen består av både teori och praktik. Under dagen går vi bland annat igenom barn och ungdomars utveckling, målvaktsträning i olika åldrar, praktiska träningsprogram mm.

Intresserade föreningar
Föreningen får själva ta kontakt med någon av våra FU Mv och boka in någon av ovanstående aktiviteter. Föreningarna kan även få hela eller delar av aktiviteterna finansierade genom att söka vårt idrottslyft.

Kontaktuppgifter till Småland FFs FU Mv:
Om du vill komma i kontakt med någon av våra FU Mv klickar du här: Kontaktuppgifter FU Mv. Under kontaktuppgifterna står det vilket län respektive FU Mv ansvarar över. Ta därför i första hand kontakt med en FU Mv i ditt län.

Kontaktuppgifter Smålands FF
Pontus Dorch: pontus.dorch@smalandsfotbollen.se eller 036-345448.