Trafikpolicy Länsförsäkringar

Har din förening någon Trafikpolicy?

I samarbete med Länsförsäkringar Jönköping, Kronoberg och Kalmar har vi tagit fram en trafikpolicy att använda i föreningen. Policyn består av två dokument.

Det ena dokumentet (kortversion) syftar till att läggas ut på föreningens hemsida, hängas upp på anslagstavla eller delas ut till aktiva.

Trafikpolicy - kortversion

Det andra dokumentet är trafikpolicyn i sin helhet som föreningens styrelse antar.

Trafikpolicy

Kontakta Länsförsäkringar i ert län för att få föreningsnamn inskrivet i dokumentet och för samråd om eventuella anpassningar av innehållet så att det passar er förening. Tveka inte att kontakta Länsförsäkringar om ni har några frågor eller vill ha hjälp att tillämpa policyn i föreningen:

I Jönköpings län: Länsförsäkringar Jönköping, Jonas Ander, tel. 036-19 91 40, jonas.ander@lfj.se

I Kronobergs län: Länsförsäkringar Kronoberg, Sigrid Svensson, tel. 0470-72 00 61, sigrid.svensson@lfkronoberg.se

I Kalmar län: Länsförsäkringar Kalmar, Bernth Pettersson, tel. 0480-691 56, bernth.pettersson@lfkalmar.se