Är din förening intresserad av en Fotbollsutvecklare?

Smålands FF erbjuder intressanta utbildningar och träffar tillsammans med fotbollsutvecklare (FU). Tanken är att FU är ett bollplank till sina föreningar i olika utbildnings-, utvecklings- och verksamhetsfrågor.

FUs uppdrag
Under 2018 har Smålands FF implementerat en ny grupp utbildare, Fotbollsutvecklare. FU är SmFFs förlängda arm ut till våra föreningar. Uppdraget går ut på att sprida SvFF:s budskap och innehållet i spelarutbildningsplanen, tränar- utbildningen och Fotbollens spela, lek och lär (FSLL). FU kommer att samarbeta med föreningarnas idrottskonsulent (SISU) och tanken är att FU tar hand om "fotbollsfrågor" och idrottskonsulenten "organisationsfrågor".

Smålands FF kommer tillsammans med FU erbjuda följande till föreningar som är med i projektet:
- FU genomför SvFF:s tränarutbildningar på hemmaplan
- FU genomför lagbesök enligt SvFF:s spelarutbildningsplan
- FU genomför föräldrautbildning utifrån FSLL
- FU utbildar föreningarna i SvFF:s nya spelformer
- FU är ett bollplank till sina föreningar i olika utbildnings-, utvecklings- och verksamhetsfrågor

Ekonomi
Hela projektet finansieras tack vare Idrottslyftet. Föreningarna som får en FU kommer garanteras upp till fem aktiviteter/förening under 2019 (vid behov och överenskommelse med FU kan fler genomföras). Samtliga aktiviteter blir gratis för föreningen tack vare att man kan söka idrottslyft för de olika aktiviteterna.

Är din förening intresserad av en FU?
Vi undrar om din förening är intresserade av en egen FU? Om ni är intresserade av att gå vidare är det viktigt att ni godkänner de krav vi har på föreningarna som är med i projektet (se nedanför). Det är viktigt att ni förankrat i föreningens styrelse att ni vill ha en FU för att hela föreningen ska vara med i arbetet. Därefter kontaktar ni Rebin Mardan via rebin.mardan@smalandsfotbollen.se. Ange följande om ni är intresserade: Namn på förening och kontaktperson i föreningen (namn, mobil och mailadress).

Krav på föreningen
1) Genomföra en Uppstartsträff med FU. På träffen ska minst två personer från föreningens styrelse vara med samt föreningens idrottskonsulent. Under träffen bestämmer man vilka av ovanstående aktiviteter man ska genomföra under året. Under träffen ska även föreningens styrelseledamöter skriva under en överenskommelse som en försäkring på att föreningen kommer göra sitt absoluta bästa för att genomföra aktiviteterna som man kommit fram till under träffen.
2) Genomföra så många som möjligt av ovanstående aktiviteter som ingår i FUs uppdrag. Samt bjuda in föreningens ledare till aktiviteterna.
3) Vara FU behjälpliga gällande bokning av teorilokaler (klubbstugan), fotbollsplan, fotbollsmaterial, beställning av kursmaterial, fika/ lunch mm. Beroende på aktivitet varierar det vilka saker föreningen behöver ordna innan/ efter aktiviteten. FU kommer informera om detta inför varje aktivitet.
4) Efter genomförd aktivitet betalar föreningarna ut arvode samt reseersättning till sin FU. Löneregistrering sköts även av föreningarna. FU kommer uppge sitt kontonummer samt exakt summa som ska utbetalas till föreningens kontaktperson. Utbetalning sker senast en vecka efter genomförd aktivitet. Föreningen kan efter genomförd aktivitet söka pengar från vårt idrottslyft för att finansiera sina kostnader (instruktörskostnaden, mat/ fika, praktik- och teorikostnader samt litteraturen).