Inbjudan till Licensfortbildning för tränare UEFA-B

Svenska Fotbollförbundet inbjuder härmed till Licensfortbildning för tränare med UEFA B-diplom.

Bakgrund
I enlighet med UEFA Coaching Conventions krav på att införa tränarlicenser genomförde Svenska Fotbollförbundet under hösten 2017 licensfortbildningar för tränare med UEFA B-diplom. Licensfortbildningarna hölls regionalt på sex platser och besöktes av ca 160 kursdeltagare. Kursen omfattade 16 timmar, UEFA:s krav, då tränarna fick möjlighet att fördjupa sig i utbildningens ämnesområden.

Innehåll
Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys.

Formell behörighet
Formell behörighet att söka har den som genomfört tränarutbildningen UEFA B.

* Notera att denna fortbildning är lämplig men är inte obligatorisk för de tränare som har avsikt att söka till tränarutbildning UEFA A.

Anmälan öppnas onsdag den 15 augusti 2018.
Sista dag för anmälan är torsdag den 4 oktober 2018.

Utbildningsplatser per ort: 30 (anmälningslänken stängs vid fullsatt kurs.

Utbildningsorter och datum
Malmö, 10-11 november 2018
Sundsvall, 10-11 november 2018
Jönköping, 17-18 november 2018
Uppsala, 17-18 november 2018
Göteborg, 24-25 november 2018
Norrköping, 24-25 november 2018

Här hittar du inbjudan

Anmälningslänken hittar du här

Här beställer du utbildningsmaterialet