Inför årsmötet 2019

Årsmötet äger rum torsdagen den 7 mars i Växjö. I denna nyhet finns information om vad som gäller för styrelsens omval.

Kamratmåltid: 18.00. Årsmötersstart 19.00.
Lokal: Myresjöhus Arena, Växjö

En mer formell inbjudan med mer information kommer i december.

Ang valen står följande ledamöter på omval:
Christer Gustafsson (ordförande), Agneta Jäverskog, Ola Andertoft och Sofie Torstensson.

Samtliga har tackat ja till omval.

Föreningarna har förslagsrätt på namn senast den 10 december till:

Valberedningens ordförande Ola Rydén 070-190 06 90  eller ola.ryden@svenskelitfotboll.se