Representantskapet 2018 resumé

Kort rapport från årets Representantskap i Växjö 9/12

Ordförande Christer Gustafsson öppnade SmFF:s fjärde representantskapsmöte sedan starten 2015. Ola Henriksson tog över som mötesordförande även denna gång.
Justeringsmän och rösträknare valdes utan problem.

Röstlängd representantskapsmötet 2018

Samtliga motioner beslutades enligt SmFF styrelses förslag.
Viss diskussion förelåg beslutet gällande motion från Bankeryds SK om tillsättning av två domare i Div 3 Dam.
Domarkommitténs ordförande Peter Stefansson föredrog hur tvådomarsystemet växt från idé till verklighet i Div 6 Herr och det är också den utbildningsnivå som jämnställs för domare i Div 3 Dam.
Mötet beslutade sedan att följa styrelsens förslag att jämnställa domartillsättning vad det gäller Div 6 Herr och Div 3 Dam.

Gällande serieindelningarna i Div 4-5 Herr och Div 3 Dam så fanns det ett motförslag i Div 5 Herr från Näshults IF och ett från IFK Borgholm i Div 3 Dam. Efter en stunds diskussion så beslöts samtliga serieindelningar enligt styrelsens förslag.
TK fick sedan i uppdrag att serieindela övriga serier senior/ungdom samt att ansvara för utdragningar och vakanstillsättningar i fortsättningen.

TK:s förslag till ändrade skrivningar i TB/RB togs också utan diskussion.

FU (Fotbollsutvecklare) Daniel Fröström föredrog sedan kort SvFF:s beslut om de nya spelformerna för ungdom.

2018 år representantskap avslutades därefter av Christer Gustafsson.