Välkommen på föreläsning - Jämställd och inkluderande idrott

Välkommen till två föreläsningar om jämställdhet och inkludering inom idrotten. Sofia B Karlsson, Riksidrottsförbundet, besöker Jönköping 11 mars och 24 april föreläser Isabelle Widmark, FairPay, och Linda Wijkström, Elitfotboll Dam.

11 mars - Normer och oskrivna regler inom idrotten

Idrottsrörelsen präglas av oskrivna regler och normer för hur vi ska vara och se ut, något som gör att vissa har väldigt lätt för att passa in och andra inte har det. Hur kan vi i idrottsrörelsen bli bättre på att få syn på normerna, agera utifrån den kunskap som finns om hur grupper och individer påverkas av dem och verka för ett inkluderande klimat där alla kan delta i träning och tävling utifrån sina förutsättningar? En jämställd och inkluderande idrott helt enkelt!

Föreläsare
Sofia B Karlsson arbetar med utbildning i inkludering på RF/SISU. Hon tilldelades 2018 års Regnbågspris för sina insatser för HBTQ-samhället för en inkluderande idrott.

Tid: 17.30-19.30
Plats: Scandic Elmia, Jönköping
Anmälan: Görs här. Senast 3 mars.

24 april - FairPay

Stiftelsen FairPay arbetar för en jämställd idrott med fokus på jämställd sponsring och resursfördelning.Tillsammans med företag, idrottsorganisationer och kommuner strävar FairPay efter samverkan och gemensamma insatser för att alla människor ska få idrotta på lika villkor, oavsett kön. Bjud gärna med föreningens sponsorer.

Föreläsare
Isabelle Widmark är ordförande i FairPay.

24 april - Utveckling med jämställdhet i fokus

Utvecklingen av damfotbollen går framåt. Med den kraft och verksamhet som görs ut i klubbarna skapar det en starkare samverkan även samhället i stort. Med större tillgänglighet skapas fler förebilder för yngre tjejer – de ser att det är en möjlig väg även för dem.

Föreläsare
Linda Wijkström är generalsekreterare i Elitfotboll Dam.

Tid: 18.00-21.00
Plats: Scandic Elmia, Jönköping
Anmälan: Görs här. Senast 9 april.