Information - Nationella spelformer

De nya nationella spelformerna handlar övergripande om att barn och ungdomar ska uppleva matchen som ett tillfälle för lärande och om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande.

Vi tror att det är viktigt att barn och ungdomar upplever glädjen i att utvecklas sportsligt och ges möjlighet att påverka. När barn och ungdomar känner tillhörighet i laget och känner att de utvecklas skapas motivation för att lära sig mer och för att fortsätta spela.

De nya nationella spelformerna är framtagna för att främja att bästa lärandesituation ska uppstå. Den generellt mindre planytan ökar antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarutbildningen. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna.

De nya spelformerna för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande för samtliga föreningar från och med 1 januari 2019.

Klicka här för mer information om matchtid, planstorlek, spelregler, bollstorlek osv.