Påminnelse om anmälan

Glöm inte att anmäla spelare till hösten utbildningsläger.

Ingen automatisk anmälan sker från ett tidigare läger som spelaren har deltagit på. Anmälan görs endast via hemsidan. Information om vilka platser som lägret äger rum på meddelas längre fram!