Representantskapsmöte 2019

Här kommer en kort sammanfattning från Representantskapsmötet som hölls i Växjö söndag den 1 december kl.15.00-17.00.

SmFF:s ordförande Christer Gustafsson inledde med en kort sammanfattning av Smålands fotbollsår 2019.
Ola Henriksson valdes att leda mötet som han gjort med den äran även de föregående åren.
Mötet tog också beslutet att ge TK i uppdrag att skicka ut ett nytt förslag på Div 5 Herr som måste revideras pga. sen vakans som inte hunnit bli tillsatt.
Fastställandet av Div 5 Herr skjuts alltså på framtiden.
Gällande motion från Fredriksdals BK och Ängs SK som behandlade spel på konstgräs så valde mötet att gå på styrelsens förslag att avvisa motionen då det finns reglerat i TB vilka underlag som är tillåtna att spela på och föreningar kan inte vägra spel så länge underlaget är godkänt.
I Div 4 Herr valde mötet att fastställa serieindelning enligt SmFF:s förslag. Ölmstads IS och Tenhults IF hade lämnat in alternativa förslag som de föredrog. Efter en stunds diskussion så gick mötet till beslut och där var majoriteten för SmFF:s förslag.
I Div 3 Dam fanns inget alternativt förslag så mötet beslöt att fastställa lagt förslag från SmFF.
Smålands FF:s tävlingsbestämmelser fastslogs också och där förelåg bara redaktionella ändringar från 2019 års TB och RB.
Både när det gäller serieindelningar och tävlingsbestämmelser i fortsättningen så fick TK i uppdrag att genomföra justeringar som ev. behöver göras efter Representantskapets möte.

Härefter gavs en del rapporter och information.
- Motion från Guddarps IF 2018 gällande förkortning av 30-månadersregeln har utretts och SvFF har gett svaret att det är en UEFA-regel som inte SvFF kan ha ett eget beslut kring.
- Ordf. i TK, Stefan Brandstedt, rapporterade kort från SvFF:s repskap och några motioner som lyftes där.
- Från Domarkommittén informerade Peter Stefansson om det lyckade projektet med 2-domarsystem i Smålandsfotbollen.
- Ola Henriksson redogjorde för Disciplinnämndens arbete och olika typer av ärenden.
- Kanslichef Henrik Landén pratade kort om SvFF:s satsning på Diplomerad förening.

Därefter avslutade Christer Gustafsson mötet och tackade för visat intresse och engagemang.

Smålands FF:s förslag

Följande motion har inkommit till Representantskapsmötet
Motion från Fredriksdals BK och Ängs SK Skrivelse

Följande förslag till nya serieindelningar har inkommit och kommer att lyftas som motförslag på mötet om representanter är där och föredrar förslaget.
Div 4 Herr från Ölmstads IS Karta Skrivelse
Div 4 Herr från Tenhults IF Karta Skrivelse
Div 5 Herr från Häradsbäcks IF/Ryds SK Karta Skrivelse

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar
Smålands Fotbollförbund
Henrik Landén