Insamling av vimplar

I maj 2020 öppnar Jönköpings läns museum en ny stor basutställning som skildrar länets berättelser, objekt, arkiv och bilder. Besökaren möter olika människors livsvillkor från länet, speglade från igår och idag.

Människan är i centrum och besökaren möter nya ansikten av både kvinnor, män och hen, allt för att fånga mänskligheten.

Utställningen är riktad till den unga besökaren 10 -16 år, som ska ges möjlighet att reflektera kring sitt kulturarv.

Utställningen är uppdelad i fem (5) teman. Inom varje tema finns ögonblick ur hela den historiska tiden, utan kronologisk ordning. Teman för utställningen är; plats, arbete, kropp, kunskap och Makt

Inom temat arbete vill vi speglar länets livsvillkor och olika försörjningsstrategier. Och det historiskt sett nya påfundet med fri tid. Inom detta tema väljer vi att lyfta fram det för barn och ungdomar så viktiga fritidsinnehållet: sport. Och den sport som intresserar och engagerar överlägset många flickor och pojkar är fotboll. Därför har vi valt att porträttera ett av alla ungdomslag i länet, flickfotbollslaget i Burseryds IF.

Men vi vill också visa den stora mängd lag som finns i länet. Alla lag erbjuds att vara med.

Jönköpings läns museum eftersöker varje ort med ett fotbollslag och en vimpel som representerar laget i utställningen. Alla vimplar kommer att hänga tillsammans i utställningen för att manifestera fotbollens utbredning och betydelse, men också inbjuda till igenkänning och representation för varje enskilt lag. "Kolla, där är mitt lag!"

Vimplarna från länets fotbollslag kommer att arkiveras för framtiden hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Skicka er vimpel till följande adress:

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Box 1029
551 11 JÖNKÖPING

Kontakt Lars Östvall: 036-10 27 60.

/Jönköpings Läns Museum