Inför årsmötet 2020

Årsmötet äger rum torsdagen den 5 mars i Växjö. I denna nyhet finns information om vad som gäller för styrelsens omval samt inkomna motioner.

Kamratmåltid 18.00. Årsmötesstart 19.00
Lokal: Myresjöhusarena

En mer formell inbjudan med mer information kommer i mitten av december

Ang valen står följande ledamöter på omval:
Christer Gustafsson (ordförande), Peter Stefansson, Stefan Brandstedt och Claes Moberg.

Samtliga har tackat ja till fortsatt arbete i Styrelsen.

Föreningarna har trots detta förslagsrätt på namn senast den 1 december till:

Valberedningens ordförande Ola Rydén 070-190 06 90  eller ola.ryden@svenskelitfotboll.se

Sista dag att skicka in motioner till årsmötet var den 1 november.