Kallelse Vinterläger 2019

Kallelsen för P/F05 och P/F06 ligger nu ute på hemsidan. P/F04 har förlängd anmälan och kallelsen kommer nästa vecka (v.50).

Kallelse F05 

Kallelse P05 

Kallelse F06

Kallelse P06