Riktlinjer för Fotbollsskolan under Corona-spridning

SvFF:s förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Vår bedömning just nu är det fortfarande är möjligt att spela och träna fotboll, både på senior- och ungdomsnivå. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Vi förstår att det kan finnas en viss oro kring Fotbollsskolan kopplat till Corona viruset. Riktlinjerna från svenska myndigheter är just nu att idrott för barn bör fortgå och är minst lika viktig som tidigare. Utifrån dessa riktlinjer uppmanar vi föreningar är fortsatt anmäla sig till fotbollsskolan och gå ut med spelarinbjudningar som vanligt. Däremot kan man avvakta att beställa material så länge som möjligt – grundordern ska göras fyra veckor innan fotbollsskolan börjar. Värt att betona är att föreningen inte har några kostnader kopplat till fotbollsskolan innan dess att beställningen är skickad.

Läs mer om SvFF:s riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.