Säg NEJ! – stoppa matchfixning

Mot bakgrund av det rådande läget i världen, och det vakuum inom elitidrotten som det har medfört, ser vi för närvarande ett väldigt stort intresse hos en mängd spelbolag världen över att erbjuda spel på våra svenska träningsmatcher.

Det gäller även träningsmatcher mellan lag lägre nere i seriesystemen som vanligtvis inte är föremål för vadhållning. Med detta faktum följer att ni inom föreningarna riskerar att bli kontaktade av kända och okända personer, både representanter från spelbolag och spelare, som önskar diverse spelrelaterad information från er. Det är viktigt att ni känner till att ni inte har någon skyldighet att lämna ut sådan information och vår rekommendation är därför att ni ignorerar dessa kontakter så gott det går (undantaget är den skyldighet det finns enligt avtal för föreningarna i Ettan och division 2 att lämna information till Svenska Spel).

Det rådande läget föranleder också att vi ser ett starkt behov av att ni informerar spelartruppen i ert representationslag om de gällande reglerna i Matchfixingreglementet (MFR):

Förbjuden vadhållning, 1.2 § MFR
Det är förbjudet för bl.a. spelare och ledare, som kan påverka matchresultatet eller delmoment i en match (t.ex. varningar, hörnor etc.) att ingå vadhållning gällande matchen. Förbudet omfattar även spel genom ombud. Det är inte heller tillåtet att ingå vadhållning baserat på att det egna laget ska vinna matchen. Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher.

Förbjuden manipulation, 1.3 § MFR
Det är förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av matchresultat eller delmoment under en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv ingått vadhållning på matchen.

Anmälningsplikt, 1.3 och 1.6 §§ MFR
Samtliga spelare, ledare, funktionär eller förtroende-valda inom svensk fotboll som blir kontaktade för att medverka till förbjuden manipulation, eller på annat sätt får kännedom om förbjudna förfaranden enligt MFR, måste omgående anmäla detta till SvFF. En sådan anmälningsskyldighet kan även fullgöras genom användande av RF:s tipsfunktion på www.minmatch.se (även på engelska), där information kan lämnas anonymt.

Påföljder, 4 § MFR
Enskild person som bryter mot MFR ska stängas av från all organiserad idrottsverksamhet i upp till tio år. Om överträdelsen gäller förbjuden manipulation är minimistraffet ett års avstängning. En avstängning har global verkan. Som förmildrande kan beaktas att en person medverkat i utredningen genom att lämna betydelsefull information. Förening som bryter mot MFR kan ådömas böter med lägst 10 000 kr och högst 500 000 kr.

Mer information och utbildningsmaterial om matchfixing hittar ni på www.minmatch.se (informationen finns även på engelska).

Om ni har några frågor kring ovanstående är ni välkomna att kontakta, johan.claesson@svenskfotboll.se eller 08-735 95 53.