SmFF inför korttidsarbete

Konsekvenserna av coronautbrottet är omfattande och påverkar oss alla - fotbollen är inget undantag. För att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten har styrelsen för Smålands Fotbollförbund beslutat att korttidsarbete kommer att införas på förbundet under perioden 14 april till den 3 augusti.

Samtliga anställda på Smålands Fotbollförbund omfattas av beslutet om korttidsarbete. Smålands Fotbollförbund har före beslutet gjort en verksamhetsanalys och detta arbete fortgår löpande för att säkerställa förbundets långsiktiga ekonomi. All personal på Smålands Fotbollförbund arbetar från och med den 14 april 40% av ordinarie arbetstid.

Kansliet kommer fortsatt att vara bemannat men med reducerad personalstyrka och under skiftande arbetstider. Ni når oss säkrast via respektive anställds e-post alt. kansli@smalandsfotbollen.se. Telefon hänvisar vi tillsvidare via vår växel 036-34 54 00.

Jönköping 2020-04-08

Henrik Landén
Kanslichef