Sista veckan att ansöka om kompensationsstöd

Fredagen den 15 maj är den sista dagen att som förening söka kompensationsstöd hos Riksidrottsförbundet. Om din förening inte har ansökt - gör det så snart som möjligt. Kom ihåg att vara extra noga med ekonomiska verifikationer och underlag. Många ansökningar som skickas in kan inte godkännas.

Några tips på underlag och verifikationer din förening behöver ha i ansökan:

  • När det gäller evenemang som ställts in ska dokument som visar att det ställts in bifogas. Exempelvis: styrelseprotokoll, länk till hemsida, länk till Facebook-sida, tidningsartikel.
  • När det kommer till intäkter och kostnader handlar det om att antingen kunna påvisa genom tidigare års resultatredovisning kombinerat med årets budget eller genom att beskriva vad intäkterna och kostnaderna är baserade på. Exempelvis: uträkning på antalet lag som deltar i en cup, siffror på antalet åskådare.
  • För att visa föreningens omsättning gör man det genom en årsredovisning, en resultatrapport eller liknande som visar föreningens omsättning för föregående år.

Sammantaget görs en rimlighetsbedömning kring de underlag som kommer in till RF och ser RF några tveksamheter ber de er att komplettera ansökan.

Om din förening behöver hjälp med ansökan under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline, hör först och främst av er till er idrottskonsulent i ert RF-SISU-distrikt. Annars svarar RF på frågor via sin mejl:

RF-SISU Stockholm har haft en utbildning gällande ansökan som er förening med fördel kan titta på innan ansökan.

Mer information: