Justering gällande publik

SvFF har idag publicerat uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll under coronapandemin. Att notera särskilt är att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer, främst inom bredd- och nivåerna under elitfotbollen.

Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering.

 • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
 • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
 • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match
 • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
 • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor ochmaterial som många rör med händerna,
 • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid,ankomst till matchen
 • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler (se nedan), samt
 • Följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Observera att om ni inte kan följa ovanstående nya riktlinjer gällande matcharrangemang gäller tidigare rekommendation om publikfritt.

 • på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer och, i förekommande fall, sändande TV-bolag och annanmedia) ska vara på plats, samt Svenska Fotbollförbundet
 • sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a) för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen.

De justerade riktlinjerna innebär inte någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.
För elitfotbollen gäller att gemensamma beslut tas inom respektive ligaorganisation, där man avvaktar regeringens besked i fråga om ändrade publikrestriktioner.

Ordningsregler behöver anpassas till den specifika arenan/idrottsplatsen, men bör innefatta följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte besöka matchen, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Åskådare som inte tillhör samma sällskap/familj ska hålla minst 1,5 m avstånd till andra åskådare under hela besöket.
 • De som är 70 år eller äldre, eller annars tillhör en riskgrupp, ska inte besöka matchen.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera besökarnas hälsostatus och att avvisa den som uppvisar symtom eller annars bryter mot ovan ordningsregler.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avvisa åskådare om åskådarantalet riskerar att överstiga 50 personer.
 • Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande följas.

Kioskförsäljning

Om föreningen önskar tillhanda kioskförsäljning ska Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer följas:

 • Tillhandahåll handsprit vid försäljningsstället
 • Gör avståndsmarkeringar med 1,5-2,0 meter vid köstället
 • Sälj enbart förpackade produkter
 • Endast symtomfria personer i kiosken

SvFF:s nyhet i sin helhet