Till minne av Lars-Åke Lagrell

Småländsk och svensk fotboll sörjer Lars-Åke Lagrell som efter en tids sjukdom avlidit. Vi möttes av beskedet idag och Lars-Åke blev 80 år gammal.

Han beskrivs som en av svensk idrotts största profiler genom tiderna och det var här i Småland han började sin ledarbana. Hela vägen från föreningsledare till förbundsordförande i Smålands FF och sedemera Svenska FF där han tillträdde som ordförande 1991 efter Lennart Johansson.

Hans insatser för småländsk och svensk fotboll är ovärderliga och vi alla i smålandsfotbollen står i stor tacksamhet gentemot Lars-Åke för allt han gjort och lagt grunden för.

Lars-Åke sa ofta "att det är bara hårt arbete som gäller" och det är något som kännetecknat Lars-Åke i allt han gjort.

Våra tankar går till hustrun Yvonne, barn och barnbarn.

Tack för allt Lars-Åke, och vila i frid.