Inställt - Vinterläger 2020

Under rådande omständigheter har Smålands Fotbollförbund beslutat att inte genomföra vinterlägret 2020.

Lägret, som årligen samlar hundratals fotbollsspelare på flick- och pojksidan är inte möjligt att genomföra under den rådande coronaepidemin. Beslutet grundar sig i att vi inte kan genomföra lägret med hänseende till de omställningar som krävs och då deltagarantalet blir för lågt för att lägret ska kunna uppfylla sitt syfte.

Vi har påbörjat arbetet med lägerdatum för 2021 och kommer att uppdatera hemsidan löpande med information.