Skruvdubb i 14 års-serie eller yngre

...är ju egentligen inte tillåtet.

Anledningen till att skruvdubb av den äldre modellen 4 dubb fram och 2 bak förbjöds för många år sedan var

- större risk att fastna och skada sig själv

- större risk att skada motspelare

Nu har det dock kommit nya skor på marknaden där man kan byta även "vanliga" dubbar. Dessa är OK! Fortfarande är det dock inte tillåtet att ha 4 dubb fram och 2 bak. OBS! Metalldubb är inte heller tillåtet oavsett hur många dubbar man har.

Dessa skor är alltså inte tillåtna i 14 års serier eller yngre.