Preliminär serieindelning Ungdom

Den preliminära serieindelningen ungdom finns nu klar!

Serieindelningen samt information kring denna finns i pdf-filerna.
8 mars är sista dagen att lämna ev. synpunkter på preliminära serieindelningen ungdom.

Följebrev serieförslag

Blankett synpunkter på serieindelningen (skrivbar PDF-fil)

Den preliminära serieindelningen ungdom 2015