Gunnar Nordahls minnesfond

Sök stipendium för förening eller ledare som främjat ungdomsfotbollen.

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den
18 september 2015.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn
08-735 09 29, eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.