Obligatoriskt med elektronisk domarrapport/spelarregistrering

I texten och länkarna nedan kan ni läsa hur detta skall användas i ungdomsfotbollen 2016.

Obligatoriskt med elektronisk domarrappor
Från 2016 införs krav på elektronisk domarrapport för lag 12 år o äldre. Detta innebär att istället för att använda den tidigare pappersrapporten skall skriva ut sin domarrapport från FOGIS.

Krav på registrering av spelare från 12 år
Som en konsekvens av beslutet att införa elektronisk domarrapport införs också obligatorisk registrering av spelare från 12 år. Detta görs i FOGIS av behörig/a person/er i föreningen. Ett tips är att göra detta redan före 10 års ålder då det görs en gång, sedan följer spelarna med till 14 år.

Manualer för elektronisk domarrapport samt registrering av spelare:

Manual - Registrera spelare upp till 14 år

Manual - Förstagångslicensiering (15 år)

Manual - Elektronisk domarrapport

Vid frågor kontakta:
Patric Eriksson, patric.eriksson@smalandsfotbollen.se