Information kring Idrottslyftet 2020

Idrottslyftet byter namn till Projektstöd IF och det kommer vara två riktlinjer man kan söka medel för.

Pojektstöd IF kommer öppnas upp i februari månad och under 2020 kan föreningarna söka medel för:

  • Behålla ungdomar 13-20 år
  • Utbildning för aktivitetsledare

Mer information kommer komma under januari och februari.

Kontakta ellen.strand@smalandsfotbollen.se om ni har några frågor eller funderingar.