E.ON:s och Svenska Fotbollförbundets Energifond för fotbollsanläggningar

Ur E.ON:s och Svenska Fotbollförbundets Energifond kan ni som fotbollsförening söka bidrag för alternativa energikällor och/eller energibesparande åtgärder på er fotbollsanläggning.

Energifondens syfte är att erbjuda fotbollsföreningar möjlighet att ta steget till en mer effektiv energiförbrukning på sin fotbollsanläggning, att uppmuntra till en omställning från direktverkande el till alternativa energikällor för att minska sitt elberoende och genom dessa energibesparande åtgärder förhoppningsvis kunna frigöra resurser till fotbollsverksamheten!

Läs mer