Arvsfondens integrationssatsning

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta etableringen av nyanlända barn och unga.

De har som målsättning att finansiera minst 150 nya projekt under de kommande tre åren.

Läs mer om satsningen här