Vill du vara en del av svensk fotbolls framtid?

Engagera flera! Under hösten 2016 kommer Svenska Fotbollförbundet att starta ett 1-årigt pilotprogram med fokus på lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling av svensk fotboll för personer 18-30 år.

Vill du vara en av dem som får möjligheten att vara med och delta?

Vi söker 14 inspirerade personer som vill vara en del av svensk fotbolls framtid.

Programmet riktar sig till dig som är i 18-30-årsåldern. Du vill gärna lära dig mer och på något sätt engagera dig i svensk fotbolls framtida utveckling.

Programmet kommer att formas utifrån ett mentor - adept koncept med att antal träffar och möten under året.

Du kommer bland annat att få vara delaktig i arbetet i någon av de kommittéer som finns samt ta del av Svenska Fotbollförbundets arbete. Vidare ett mindre så kallat "lärprojekt" där du och en annan deltagare i programmet får i uppdrag att göra en kortare analys och komma med förslag.

Du kommer att få vara med och engagera dig i frågor och vi ser gärna att du är med och tycker till om svensk fotbolls framtid.

Programmet

Programmet är beräknat till cirka fem hela dagar med eventuella övernattningar.

Svenska Fotbollförbundet står för dina resor samt eventuella logikostnader och utbildningsmaterial. Deltagarna står själva för den tid som läggs ned.

Vi ser gärna att du skickar in en beskrivning vem du är och varför just du är intresserad av att vara med i ett detta utvecklingsprogram.

Din ansökan önskar vi ha senast den 22 september.
Ansök via: http://fogis.se/om-svff/jobb/

Första träffen kommer att vara i samband med landskampen mellan Sverige – Bulgarien på Friends Arena Solna, Stockholm den 10 oktober 2016.