Bidrag för att minska utsläppen av mikroplaster

Nu finns åter möjlighet för alla ägare av konstgräsplaner att söka bidrag till investeringar som förbättrar vattenmiljön. Åtgärder för att minska utsläppet av mikroplaster är exempel på det.

Bidraget som förmedlas av Naturvårdsverket kan ges till både offentliga och privata aktörer, så som kommuner, fastighetsägare eller föreningar. Ansökningsperioden är öppen fram till 19 mars 2021.